Jak efektywniej zarządzać łańcuchem dostaw w transporcie?

Łańcuch dostaw włącza szereg różnych czynności, które powiązane są z transportem. Prawidłowe zarządzanie łańcuchem dostaw jest kluczem do jeszcze większej efektywności czynności transportowych.   Koncepcja łańcucha dostaw rozpowszechniła się w drugiej połowie XX wieku. Została ukształtowana jako wynik ściślejszej współpracy przedsiębiorstw oraz ich otoczenia w celu jeszcze szybszego obrotu zapasami oraz zmniejszenia kosztów związanych z […]

Continue Reading