Jak efektywniej zarządzać łańcuchem dostaw w transporcie?

transport

Łańcuch dostaw włącza szereg różnych czynności, które powiązane są z transportem. Prawidłowe zarządzanie łańcuchem dostaw jest kluczem do jeszcze większej efektywności czynności transportowych.

 

Koncepcja łańcucha dostaw rozpowszechniła się w drugiej połowie XX wieku. Została ukształtowana jako wynik ściślejszej współpracy przedsiębiorstw oraz ich otoczenia w celu jeszcze szybszego obrotu zapasami oraz zmniejszenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

 

Główne zasady zarządzania łańcuchem dostaw

Zasady wykorzystywane obecnie przez większość firm wykorzystujących koncepcję łańcucha dostaw zostały opracowane przez organizację APICS (American Production and Inventory Control Society), która określana jest także jako The Educational Society for Resorce Management – Edukacyjne Stowarzyszenie Zarządzania Zasobami. Wśród nich znajdują się zasady takie jak:

 

  • szybkość działań – działania powinny być realizowane tak szybko, jak to możliwe, co ma związek z wykorzystaniem odpowiedniej infrastruktury
  • harmonizowanie ogniw w łańcuchu dostaw – jako że czas do wykonania różnych zadań może być inny, harmonizowanie pozwala na zmniejszenie poziomu zapasów i zmniejszenie kosztów
  • lepszy przepływ informacji między jednostkami – pozwala na efektywniejsze zarządzanie łańcuchem dostaw w odpowiedniej formie, miejscu i czasie
  • określenie oczekiwanych wyników współpracy – pomaga w ocenie, czy współpraca przyniosła oczekiwane rezultaty
  • wyższa wartość dla interesariuszy – rozpoznanie i uwzględnienie oczekiwań interesariuszy pomaga na dopracowanie łańcuchów dostaw w firmach

 

Dzięki tym zasadom tworzenie i działanie łańcucha dostaw jest jeszcze łatwiejsze, co przekłada się na większe zyski.