Rodzaje transportu – nie tylko lądowy, wodny czy powietrzny

Transportem nazywa się zespół czynności, które związane są z przemieszczaniem różnego rodzaju mienia czy osób z wykorzystaniem przeznaczonych do tego środków. Jakie są główne rodzaje transportu?   Transport jest bardzo ważnym elementem dzisiejszego świata – jest powiązany nie tylko z produkcją i obrotem towarów, ale również z przemieszczaniem się ludności.   Pod względem środowiska, w […]

Continue Reading