Rodzaje transportu – nie tylko lądowy, wodny czy powietrzny

transport

Transportem nazywa się zespół czynności, które związane są z przemieszczaniem różnego rodzaju mienia czy osób z wykorzystaniem przeznaczonych do tego środków. Jakie są główne rodzaje transportu?

 

Transport jest bardzo ważnym elementem dzisiejszego świata – jest powiązany nie tylko z produkcją i obrotem towarów, ale również z przemieszczaniem się ludności.

 

Pod względem środowiska, w którym dokonuje się przemieszczanie towarów czy osób, wyróżniamy transport:

 • lądowy – może odbywać się naziemnie, podziemnie albo nadziemnie, na przykład może być to transport samochodowy, kolejowy, w tym metrem czy kolejami linowymi
 • wodny – odbywa się drogą morską albo śródlądową
 • powietrzny – transport lotniczy samolotami, helikopterami
 • przesyłowy – wykorzystuje rurociągi, przenośniki lub przewody

 

Pod kątem sposobu przemieszczania się ładunku transport dzielimy na:

 • ciągły, na przykład odbywający się rurociągiem
 • nieciągły – inne typy transportu jak samochodowy, kolejowy czy lotniczy

 

Pod kątem typu ładunku transport można podzielić na:

 • towarowy – służy do przewozu towarów, także może być wyspecjalizowany i służyć tylko do przewozu jednego albo kilku typów ładunków
 • pasażerski – przeznaczony do przewozu osób
 • uniwersalny – może służyć do przewozu towarów czy osób

 

Transport dzieli się też pod względem dostępności dla użytkowników:

 • transport publiczny – przeznaczony dla ogółu użytkowników
 • transport gospodarczy – transport własny firm wykorzystujących odpowiedni tabor
 • transport indywidualny – wykorzystywany na potrzeby indywidualne osób, rodzin