Fleet manager – kim jest?

finanse motoryzacja Porady

Flota to grupa pojazdów wykorzystywanych przez daną firmę w celach biznesowych. Flota może składać się z samochodów osobowych, ciężarówek, furgonetek, busów czy autobusów. Floty są zwykle wykorzystywane do transportu towarów, przewozu pracowników między oddziałami, czy jako środek transportu w branżach takich jak służba zdrowia, policja czy straż pożarna.

Flota samochodowa

Flota może być zarządzana przez firmę samodzielnie lub poprzez wynajem od firm leasingowych lub wypożyczalni samochodowych. W zależności od potrzeb, flota może być wyposażona w specjalistyczne urządzenia, np. wózki widłowe lub platformy podnośnikowe. Flota może również pełnić funkcję marketingową, gdy na pojazdach umieszczane są logo i reklamy firmy, co przyczynia się do podniesienia widoczności marki i jej rozpoznawalności.

Wynajem lub zakup floty to duże koszty dla firm, ale zwykle zwracają się w postaci zwiększonej efektywności operacyjnej i lepszej kontroli kosztów transportu. Zarządzanie flotą wymaga skrupulatnego planowania i dbałości o stan techniczny pojazdów, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i zapobiec awariom, co mogłoby prowadzić do strat finansowych i utraty zaufania klientów.

Zarządzający taborem

Kierownik floty (inaczej taboru) jest kluczową osobą w zarządzaniu flotą pojazdów firmy. Jego głównym zadaniem jest nadzorowanie wszystkich aspektów związanych z eksploatacją floty, w tym zakupu, konserwacji i naprawa pojazdów, a także piecza nad tym, że wszyscy kierowcy przestrzegają wymogów bezpieczeństwa i przepisów dotyczących jazdy.

Do głównych obowiązków kierownika floty należy również monitorowanie wykorzystania paliwa i kosztów związanych z flotą, a także przeprowadzanie analizy danych w celu poprawy efektywności floty i obniżania kosztów. Kierownik floty może także być odpowiedzialny za rekrutację, szkolenie i zarządzanie zespołem kierowców.

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia mogą się różnić w zależności od firmy i rodzaju floty, ale podstawowe założenie jest takie, że kierownik floty powinien posiadać dobre umiejętności organizacyjne, umiejętności analityczne i techniczne, a także silne umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.Wymagane jest także także doświadczenie w zarządzaniu flotą lub w branży motoryzacyjnej.

W zarządzaniu flotą GPS to podstawa

Wykorzystywanie oprogramowania GPS jest jednym ze sposobów na poprawę wydajności i efektywności floty. Dzięki systemowi GPS można śledzić pozycję każdego pojazdu w czasie rzeczywistym, co umożliwia lepsze planowanie trasy i unikanie korków czy innych opóźnień. Systemy GPS mogą również przesyłać informacje na temat zużycia paliwa i godzin pracy kierowcy, co pozwala na skuteczne zarządzanie flotą i optymalizację kosztów.

System GPS umożliwia sprawniejsze zarządzanie kosztami oraz minimalizowanie strat, wynikających z kradzieży lub nieuprawnionego użytkowania pojazdów.

Obowiązki fleet managera 

Fleet manager jest odpowiedzialny za planowanie i koordynację działań związanych z zakupem i sprzedażą pojazdów, przeglądami technicznymi, naprawą i konserwacją, kontrolą badań technicznych oraz wynajmem lub leasingiem pojazdów.

Flotowiec dba o to, aby koszty związane z flotą były jak najniższe, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa pojazdów. Do jego obowiązków należą również przeprowadzanie analizy kosztów i wdrażanie efektywnych strategii, które pozwolą na optymalizację wydatków.

Fleet manager musi dbać o to, aby pojazdy  flotowe były w dobrym stanie technicznym i spełniały wszelkie wymagania prawne. Wiąże się to z przeprowadzaniem regularnych przeglądów technicznych, monitorowaniem zużycia paliwa oraz innych parametrów technicznych, jak również rozwiązywaniem problemów związanych z awariami pojazdów.

Fleet manager dba również o załogę. Pilnuje, aby kierowcy byli odpowiednio przeszkoleni i posiadali aktualne wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Zobowiązany jest również monitorować styl jazdy kierowców oraz motywować ich do osiągania lepszych wyników.

Wdrażanie strategii marketingowych to również jedno z zadań fleet managera. Realizuje je np. poprzez umieszczanie reklamy na pojazdach. Korzystając z konwojów, promuje markę firmy.

Fleet manager stoi na straży porządku i zgodności z przepisami dotyczącymi np. rejestracji pojazdów, ubezpieczeń czy czasu pracy kierowców. Przy okazji również na bieżąco analizuje dane o kosztach, wykorzystaniu paliwa i stylu jazdy kierowców, aby aktualizować zmiany mające poprawić wydajność i efektywność floty.