Na czym polega obsługa tachografu cyfrowego?

transport

Tachograf cyfrowy jest urządzeniem rejestrującym funkcjonowanie pojazdu. Rejestruje przejechany przez pojazd dystans, chwilową prędkość czy aktywność kierowcy (czas jazdy, dyżuru lub odpoczynku). Przyjrzyjmy się dokładnie działaniu tego urządzenia.

Co weryfikuje tachograf cyfrowy?

Tachograf cyfrowy to urządzenie elektroniczne służące do rejestrowania i kontrolowania czasu pracy oraz prędkości jazdy kierowcy pojazdu. Jest on obowiązkowy w UE dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz dla autobusów przewożących więcej niż 9 pasażerów (wraz z kierowcą).

Tachograf cyfrowy zastąpił starszy model – tachograf analogowy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii tachograf cyfrowy jest bardziej precyzyjny i trudniejszy do oszukania niż jego poprzednik. Urządzenie to rejestruje czas pracy kierowcy, czas odpoczynku, przerwy oraz prędkość jazdy, a także inne istotne informacje dotyczące wykonywanej pracy.

Obsługa tachografu

Obsługa tachografu cyfrowego nie jest trudna, ale wymaga od kierowców odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Kierowcy muszą umieć korzystać z urządzenia, a także wiedzieć, jakie są obowiązujące przepisy dotyczące rejestrowania czasu pracy.

W celu ułatwienia obsługi tachografu cyfrowego, producenci urządzeń dostarczają instrukcje obsługi oraz oferują szkolenia dla kierowców. Wiele firm transportowych organizuje również szkolenia z zakresu obsługi tachografów dla swoich pracowników.

Legalizacja a kalibracja

Między legalizacją a kalibracją tachografów istnieje silna zależność, ponieważ legalizacja jest procesem formalnym, który potwierdza, że tachograf został przetestowany i spełnia wymagania przepisów prawa dotyczących pomiarów czasu pracy i prędkości. Legalizacja jest zazwyczaj wykonywana przez akredytowane laboratoria pomiarowe lub Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów, które są uprawnione do przeprowadzania takich pomiarów i wydawania stosownych dokumentów potwierdzających.

Z kolei kalibracja tachografu polega na porównaniu wyników pomiaru czasu pracy i prędkości z wynikami uzyskanymi przez urządzenie referencyjne o znanej dokładności pomiarowej. Wyniki te są następnie używane do dostrojenia tachografu, aby zapewnić jego dokładność pomiarów. Kalibracja jest procesem technicznym, który zwykle wykonywany jest przez wyspecjalizowane laboratoria lub stacje obsługi tachografów.

Wszystkie tachografy muszą być kalibrowane regularnie, zwykle co dwa lata lub w zależności od wymogów prawa. Po wykonaniu kalibracji, tachograf jest przetestowany w celu potwierdzenia, że działa zgodnie z wymaganiami i spełnia normy wymagane przez przepisy. Dopiero po takim potwierdzeniu może zostać zalegalizowany przez uprawnione organy, a kierowcy mogą go legalnie używać.

Karta kierowcy

Karty kierowców są niezbędne do obsługi tachografu cyfrowego. Karta kierowcy jest osobistym dokumentem uprawniającym do prowadzenia pojazdu i korzystania z tachografu cyfrowego. W Polsce karty kierowców są wydawane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW) po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji kierowcy.

Wszystkie dane z kart kierowców i tachografów cyfrowych muszą być przechowywane przez okres 3 lat od daty ich zarejestrowania. Aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed utratą lub dostępem osób nieuprawnionych, dane te muszą być przechowywane w sposób chroniący ich poufność i integralność. Pamięć karty kierowcy przechowuje informacje o zdarzeniach z ostatnich 365 dni.