Transport multimodalny bez tajemnic.

transport

Transport multimodalny jest coraz popularniejszy ze względu na jego elastyczność i efektywność. Pozwala na szybsze i bardziej kosztowo efektywne przewożenie towarów na dalsze odległości, wykorzystując różne środki transportu, w zależności od ich specyfiki i wymagań.

Transport multimodalny, czyli jaki?

Transport multimodalny to proces przewozu towarów, który wymaga wykorzystania więcej niż jednej formy transportu – drogowego, kolejowego, morskiego czy lotniczego. W przypadku transportu multimodalnego towary przemieszczane są za pomocą różnych środków transportu, w oparciu o jedną umowę i zwykle są wykonywane przez jednego operatora logistycznego.

Precyzyjna definicja transportu multimodalnego zawarta jest w Konwencji o międzynarodowym transporcie multimodalnym towarów:

„Międzynarodowy transport multimodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, na podstawie umowy o przewóz multimodalny, z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju”.

Mocne strony transportu multimodalnego

Transport multimodalny pozwala na wybór najbardziej ekonomicznej i efektywnej kombinacji środków transportu, co pozwala na zoptymalizowanie kosztów przewozu.

Dzięki zastosowaniu różnych środków transportu można zniwelować opóźnienia związane z drogowymi korkami czy warunkami pogodowymi, co skutkuje szybszą i bardziej niezawodną dostawą towarów.

Klienci i dostawcy mają lepszą kontrolę nad procesem transportu, ponieważ transport multimodalny umożliwia śledzenie ładunków w czasie rzeczywistym.

Dzięki różnorodności środków transportu, transport multimodalny oferuje większą elastyczność w dostarczaniu towarów, co pozwala na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klienta.

Dzięki łączeniu różnych środków transportu i minimalizacji manipulacji z ładunkami, transport multimodalny pozwala na zredukowanie ryzyka uszkodzeń towarów.

Wybór transportu multimodalnego jest szczególnie korzystny dla zamawiającego ze względu na fakt, że ponosi on jedną opłatę przewozową, która obejmuje całą drogę – od miejsca produkcji do miejsca docelowego.

Kim jest operator transportu?

Operator transportu multimodalnego to firma lub organizacja, która jest odpowiedzialna za koordynowanie przesyłki towarów z wykorzystaniem różnych środków transportu. 

Zadaniem operatora transportu multimodalnego jest także dostarczenie kompleksowej obsługi logistycznej, w tym planowanie i organizacja trasy transportu, załatwienie formalności celnych, załadunek i rozładunek towarów oraz koordynacja procesu transportowego między różnymi operatorami transportu, jeśli tacy występują.

Operator transportu multimodalnego jest odpowiedzialny za zapewnienie, że ładunek jest bezpieczny, dostarczony na czas i w dobrym stanie.

Przykłady organizacji procesów przewozowych w transporcie multimodalnym:

  • Przewozy kolejowo-morskie
  • Przewozy samochodowo-lotnicze
  • Przewozy samochodowo-morskie
  • Przewozy samochodowo-kolejowe
  • Przewozy samochodowo-kolejowo-wodne
  • Przewozy samochodowo-kolejowo-lotnicze
  • Przewozy samochodowo-kolejowo-morskie