Wynajem czy zakup własnego magazynu? Wady i zalety obu rozwiązań.

Porady transport

Kupić czy wynająć? Jeśli chodzi o powierzchnie magazynowe, przed podjęciem decyzji, warto rozważyć wiele czynników, takich jak zakres działalności firmy, planowane tempo wzrostu, dostępność pracowników oraz koszty transportu. W zależności od powyższego, wynajem albo budowa własnego magazynu może okazać się bardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Własny magazyn

W przypadku budowy własnego magazynu konieczne będzie przeznaczenie znacznych środków finansowych na zakup lub budowę nieruchomości oraz wyposażenie magazynu w odpowiednie systemy składowania i obsługę logistyczną. Jednak posiadanie własnego magazynu może zapewnić większą kontrolę nad całym procesem składowania i dystrybucji towarów, a także umożliwić dostosowanie magazynu do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy.

Zalety własnego magazynu 

Posiadanie własnego magazynu pozwala na większą swobodę i elastyczność w zarządzaniu przestrzenią składowania oraz umożliwia dostosowanie magazynu do indywidualnych potrzeb firmy. 

Możliwość tworzenia stref o różnych temperaturach oraz dostosowanie wysokości regałów i systemów magazynowania, może pomóc w optymalizacji procesów składowania i dystrybucji, co z kolei może przyczynić się do poprawy efektywności i oszczędności czasu i pieniędzy.

Właściciel magazynu ma również pełną kontrolę nad kosztami, co może być korzystne dla firm o stabilnym dochodzie. Dodatkowo, posiadanie własnego magazynu może stanowić wartościowy aktyw w bilansie firmy, co może przyspieszyć proces pozyskiwania finansowania z zewnątrz.

Wady własnego magazynu 

Jednak należy pamiętać, że posiadanie własnego magazynu wiąże się z kosztami takimi jak zakup lub budowa nieruchomości, utrzymanie, koszty związane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury oraz koszty związane z zatrudnieniem odpowiedniego personelu do zarządzania magazynem. Dlatego, decyzja o budowie własnego magazynu powinna być dokładnie przemyślana i oparta na rzetelnej analizie finansowej oraz perspektywach rozwoju firmy.

Wynajem magazynu

Wynajęcie magazynu może być korzystne dla firm, które potrzebują dużej elastyczności i nie chcą zobowiązywać się na dłuższy czas. Wynajmowanie magazynu może być tańsze niż budowa własnego, ponieważ koszty nieruchomości i utrzymania są dzielone z innymi najemcami. Wynajem magazynu może również umożliwić dostęp do lepszej lokalizacji, niż w przypadku własnej nieruchomości.

Zalety wynajmu

Korzyściami przemawiającymi za wynajmem powierzchni magazynowej z pewnością są elastyczność i mobilność, a także możliwość dostosowania magazynu do aktualnych potrzeb i wymagań firmy. 

W przypadku wynajmu BTS, przedsiębiorstwo może mieć większą kontrolę nad projektowaniem powierzchni magazynowej, co pozwala na lepsze dostosowanie jej do swoich potrzeb. 

Wynajem magazynu daje również możliwość skorzystania z atrakcyjnych lokalizacji, które są dobrze skomunikowane z innymi ważnymi punktami, co jest szczególnie istotne dla firm, które zajmują się logistyką lub dystrybucją towarów.

Wady wynajmu

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wynajem magazynu wiąże się z opłatami czynszowymi, które są ponoszone przez cały okres najmu. W przypadku wynajmu długoterminowego, koszty te mogą być wyższe niż w przypadku posiadania własnego magazynu. 

Ponadto, w tym przypadku,  firma jest uzależniona od warunków najmu, takich jak wysokość czynszu czy warunki umowy najmu, co może stanowić pewne ograniczenia dla przedsiębiorstwa.

To jednak kupić czy wynająć?

Decyzja o budowie własnego magazynu, jak i o jego wynajmie, powinna być oparta na rzetelnej analizie finansowej oraz perspektywach rozwoju firmy.  Wybór między tymi dwiema możliwościami zależy od specyfiki działalności firmy oraz jej celów strategicznych. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki i skonsultować się z ekspertami branżowymi.