Transport intermodalny – co to jest?

Wiele firm specjalizujących się w transporcie wykorzystuje obecnie tak zwany transport intermodalny, czyli kombinowany. Co dokładnie kryje się pod tym terminem?   Aby przewóz towarów był jeszcze efektywniejszy, coraz więcej firm transportowych kieruje się w stronę transportu intermodalnego. To odpowiedź na rosnące koszty transportu, a przy tym także korzyść dla środowiska naturalnego.   Czym jest […]

Continue Reading

Rodzaje transportu – nie tylko lądowy, wodny czy powietrzny

Transportem nazywa się zespół czynności, które związane są z przemieszczaniem różnego rodzaju mienia czy osób z wykorzystaniem przeznaczonych do tego środków. Jakie są główne rodzaje transportu?   Transport jest bardzo ważnym elementem dzisiejszego świata – jest powiązany nie tylko z produkcją i obrotem towarów, ale również z przemieszczaniem się ludności.   Pod względem środowiska, w […]

Continue Reading

Jak efektywniej zarządzać łańcuchem dostaw w transporcie?

Łańcuch dostaw włącza szereg różnych czynności, które powiązane są z transportem. Prawidłowe zarządzanie łańcuchem dostaw jest kluczem do jeszcze większej efektywności czynności transportowych.   Koncepcja łańcucha dostaw rozpowszechniła się w drugiej połowie XX wieku. Została ukształtowana jako wynik ściślejszej współpracy przedsiębiorstw oraz ich otoczenia w celu jeszcze szybszego obrotu zapasami oraz zmniejszenia kosztów związanych z […]

Continue Reading